Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Subskrypcja

Subskrypcja

1. Proszę podać adres e-mail:

2. Proszę wybrać fundusze, których notowania chce Pan/Pani otrzymywać:

Fundusze akcyjne

ESA Małych i Średnich Spółek ESA Akcji Globalnych ESA Okazji Rynkowych ESA Gold ESA Medycyny i Nowych Technologii ESA Akcji ESA Spółek Innowacyjnych ESA Małych Spółek Amerykańskich ESA Akcji Skoncentrowany FIZ ESA Infrastruktury ESA Akcji Rynków Wschodzących

Fundusze mieszane

ESA Stabilny ESA Senior FIO

Fundusze dłużne

ESA Konserwatywny ESA Globalnych Papierów Dłużnych ESA Konserwatywny Plus ESA Obligacji ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych

Esaliens PPK SFIO

Esaliens 2025 Esaliens 2055 Esaliens 2040 Esaliens 2035 Esaliens 2050 Esaliens 2030 Esaliens 2045 Esaliens 2060 Esaliens 2065

3. proszę wybrać
formę wiadomości

4. proszę wybrać
format załącznika

5. SUBSKRYPCJA
JEST DOSTĘPNA W JĘZYKU POLSKIM

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Podając adres poczty elektronicznej, wyrażam zgodę na jego przetwarzanie przez Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania bezpłatnej subskrypcji wycen funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.
Sądzimy, że poza wycenami mógłbyś/mogłabyś być zainteresowany/a otrzymywaniem od nas pocztą elektroniczną innych interesujących informacji o naszych produktach i usługach. W tym celu potrzebujemy Twojej zgody.
Kliknij „sprawdź więcej” i przeczytaj pełną informację, jak są przetwarzane Twoje dane w Esaliens
Kliknij „sprawdź więcej” i przeczytaj pełną informację, jak są przetwarzane Twoje dane w Esaliens
Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie bezpłatnej subskrypcji wycen funduszy (lub w przypadku zaznaczenia check-boxów - informacji marketingowych):
 1. Możesz ją wycofać w każdej chwili.
 2. Możesz złożyć sprzeciw, szczególnie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu.
 3. Administratorem Twoich danych jest ESALIENS TFI.
 4. Możesz do nas pisać na iod@esaliens.pl
 5. Przetwarzamy Twoje dane po to, byś mógł otrzymać bezpłatną subskrypcję wycen lub informacje marketingowe o naszych produktach i usługach.
 6. Zobacz, kto może być odbiorcą Twoich danych.
 7. Zobacz, jak długo przechowujemy Twoje dane.
 8. Masz następujące prawa: żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.
 10. Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu.
...sprawdź więcej
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (lub w przypadku zaznaczenia check-boxa - innych danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych):
 1. wiedz, że możesz ją wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody;
  1. jeśli cofniesz zgodę na otrzymywanie bezpłatnej subskrypcji wycen funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A., nie będziemy jej do Ciebie wysyłać;
  2. jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie przez Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych w celu marketingu usług świadczonych przez Esaliens TFI S.A. i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A., nie będziemy go do Ciebie kierować,
 2. wiedz również, że możesz w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu; będzie to dla nas oznaczało, że nie chcesz od nas otrzymywać informacji marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Esaliens TFI S.A. i funduszy zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.; jeśli więc złożysz taki sprzeciw, nie będziemy do Ciebie kierować informacji marketingowych, natomiast będziemy nadal wysyłać bezpłatną subskrypcję wycen funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A., do momentu wycofania przez Ciebie zgody również na otrzymywanie tej subskrypcji,
 3. administratorem Twoich danych osobowych jest Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa („Administrator”),
 4. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,
 5. pisząc na adres: iod@esaliens.pl,
 6. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
  1. abyś mógł/mogła otrzymywać bezpłatną subskrypcję wycen – jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę tylko na jej otrzymywanie - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  2. abyś mógł/mogła otrzymywać informacje marketingowe dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo i funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl/inwestycje - „Fundusze”) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 7. odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in. podmioty, które świadczą na rzecz Towarzystwa lub zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych usługi audytowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do otrzymywania przez Ciebie bezpłatnej subskrypcji wycen lub informacji marketingowych (w zależności od tego, na co udzieliłeś zgody), nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu marketingu, zaś w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
 9. masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 10. możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne; ich niepodanie skutkuje tym, że nie będziemy mogli do Ciebie wysyłać bezpłatnej subskrypcji wycen lub kierować treści marketingowych na Twój adres poczty elektronicznej,
 12. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry