Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Gold (do 8.04.2020 Esaliens Globalnych Zasobów)

ESALIENS Gold (do 8.04.2020 Esaliens Globalnych Zasobów)

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
9 kwietnia 2020 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
48 1140 1010 0000 5589 9800 3002
Benchmark
brak

WYKRES wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 09.04.2020 r. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres ESA Gold
1 mies. -3,19%
3 mies. -5,41%
6 mies. -2,78%
12 mies. -5,79%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
od początku roku -3,87%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

poziom ryzyka


7 - bardzo wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

Modelowo 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Subfundusz bazowy Franklin Gold and Precious Metals Fund inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansowania wydobycia, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
 • dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki surowcowe, energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej, notowane na rynkach na całym świecie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).


dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds (w ramach spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund,
 • instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym USD/PLN.DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Gold - karta funduszu 75,41 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,16 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Gold - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 238,92 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Gold - jednostka kategorii C 252,56 KB

ESALIENS Gold

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry