Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Strateg 

ESALIENS Strateg 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz mieszany
Początek działalności
4 stycznia 1999 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)

2,46%
Rachunek nabyć
70 1050 0086 1000 0090 3004 5067
Benchmark
50% – indeks WIG
50% – indeks „Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”

Dane na dzień 31 lipca 2021 r.

Aktywa subfunduszu
139,4 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
264,83 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
2,97
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Strateg
1 mies. 2,07%
3 mies. 6,40%
6 mies. 11,68%
12 mies. 31,78%
36 mies. 27,34%
60 mies. 25,42%
od początku roku 16,45%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-09-2021

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

W przypadku spodziewanych długoterminowych wzrostów cen akcji ESALIENS Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W przypadku spodziewanych długoterminowych spadków cen akcji, modelowa alokacja to 25% akcji w aktywach subfunduszu i 75% papierów dłużnych.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje funduszy mieszanych o aktywnej polityce inwestycyjnej
  • chce, aby zarządzający dokonywał strategicznej realokacji kapitału w oparciu o fundamentalne przesłanki
  • dysponuje minimum 3-letnim horyzontem inwestycyjnym
  • posiada umiarkowany profil ryzyka

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Strateg inwestuje od 20% do 80% wartości aktywów w akcje spółek giełdowych, pozostałą część stanowić mogą inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe.

Polityka inwestycyjna subfunduszu została opracowana z myślą o długoterminowym inwestowaniu np. w programach emerytalnych.
W przypadku atrakcyjnych wycen spółek, które tym samym będą stanowiły ponadprzęciętną okazję w średnim i długim okresie czasu, ESALIENS Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W sytuacji, gdy kupno lub posiadanie spółek nie ma fundamentalnego uzasadnienia ze względu na zbyt wysoki poziom wycen modelowa alokacja to 25% akcji w aktywach subfunduszu i 75% papierów dłużnych.Dokumenty do pobrania

ESALIENS Strateg - karta funduszu 143,03 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Strateg - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 240,21 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Strateg - jednostka kategorii C 237,99 KB

esaliens Strateg

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry