Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyNajczęściej zadawane pytania Emerytura PPE - pytania i odpowiedzi

Emerytura PPE - pytania i odpowiedzi

Co mogę zrobić ze środkami zgromadzonymi w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE) po ustaniu zatrudnienia u Pracodawcy prowadzącego PPE?

PPE jest integralnie związany z prowadzącym go pracodawcą. Po ustaniu zatrudnienia pracownika pracodawca nie dopłaca środków pochodzących z wynagrodzenia pracownika do Programu, bowiem zgodnie z przepisami wpłacane do PPE środki dodatkowe mogą pochodzić wyłącznie z wynagrodzenia otrzymywanego u prowadzącego program pracodawcy i dokonywane są za jego pośrednictwem. Jeśli zatrudnienie ustaje, klient nie otrzymuje wynagrodzenia, nie ma możliwości, aby wpłacał środki do PPE. Jak można zadysponować środkami zgromadzonymi w PPE:

- pozostawić środki PPE, które w dalszym ciągu będą inwestowane przez fundusz/fundusze, z tym, że nie będą wpływały nowe składki,
- przetransferować na konto innego Pracowniczego Programu Emerytalnego
(jeśli nowy pracodawca prowadzi PPE). Szczegóły znajdują się w kopii Umowy Zakładowej, którą otrzymują Uczestnicy. W celu uzyskania szczegółowych informacji można zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za PPE w swoim zakładzie pracy,
- przenieść środki na Indywidualne Konto Emerytalne. W tym celu należy założyć IKE w wybranej instytucji finansowej, jeśli takowa prowadzi rejestry IKE, następnie złożyć u pracodawcy wniosek z prośbą o transfer środków z konta PPE na IKE.

Należy pamiętać, że wszelkie oświadczenia woli związane z uczestnictwem w PPE należy składać za pośrednictwem Pracodawcy prowadzącego program (także po ustaniu zatrudnienia). Wynika to z ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Gdzie mogę otrzymać szczegółowe informacje o pracowniczym programie emerytalnym, do którego należę?

Materiały nt. programu i szczegółowe zasady jego funkcjonowania dostępne są u pracodawcy prowadzącego PPE, zazwyczaj w dziale personalnym/HR.

Czy w ramach PPE mogę założyć konto dla członka rodziny (dziecko, współmałżonek)?

Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest przeznaczony tylko dla pracowników przedsiębiorstwa, które taki PPE prowadzi.

Kto jest właścicielem środków zgromadzonych w ramach PPE?

Od pierwszego dnia wyłącznym właścicielem środków zgromadzonych na rejestrze w ramach PPE jest pracownik, na rzecz którego pracodawca finansuje składki.

Jak mogę zaktualizować dane osobowe? Jak mogę zmienić wskazanie osób uposażonych?

Należy wypełnić i złożyć pracodawcy „Oświadczenie o Zmianie Deklaracji”. Zasada ta obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia w zakładzie pracy, który prowadzi PPE.

do góry