Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna dla przedsiębiorstw, dużych, średnich i małych firm

dla przedsiębiorstw, dużych, średnich i małych firm

sensowne rozwiązania w dobie niskich stóp procentowych

i depozytów z zerowym oprocentowaniem

Obecnie przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyborem:

 • czy deponować płynne nadwyżki finansowe w bankach, z góry godząc się na zerowe oprocentowanie i uszczerbek w kapitale?
 • czy ulokować te środki w funduszach inwestycyjnych, które dają szansę ochrony kapitału, a nawet osiągnięcia zysku?

JAKO ROZWIĄZANIE TEGO DYLEMATU PROPONUJEMY FUNDUSZE INWESTYCYJNE ESALIENS Z PONAD 22-LETNIĄ HISTORIĄ I BEZ OPŁAT MANIPULACYJNYCH

ESALIENS KONSERWATYWNY


 • Subfundusz dłużny o najniższym ryzyku w ofercie Esaliens TFI
 • Modelowo 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe
 • Wysoka płynność komponentów portfela i niskie ryzyko stopy procentowej ograniczają zmienność jednostki uczestnictwa

Więcej o Esaliens Konserwatywny


 • Zdywersyfikowane ryzyko kredytowe
 • Atrakcyjna alternatywa dla depozytów
 • Spełnia wymagania stawiane funduszom zaliczanym do najbezpieczniejszej grupy produktów
 • Dla oczekujących stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej

ESALIENS OBLIGACJI


 • Subfundusz polskich papierów dłużnych

 • Modelowo 100% aktywów inwestuje w obligacje skarbowe
 • Wysoka płynność portfela funduszu
 • Umożliwia zarządzającemu dostosowanie się do sytuacji rynkowej

Więcej o Esaliens Obligacji


 • Przeznaczony dla ostrożnego Inwestora, który akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy rynku pieniężnego
 • Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana w okresie nie krótszym niż 1 rok

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY


 • Konserwatywny wśród funduszy stabilnego wzrostu
 • Oczekiwana stopa zwrotu wyższa od uzyskiwanej na lokatach bankowych lub funduszach dłużnych
 • Umiarkowane ryzyko inwestycyjne
 • Inwestycje w obligacje skarbowe (70-80%) oraz w akcje (20-30%)

Więcej o Esaliens Senior FIO


 • Fundusz przeznaczony dla osób nieakceptujących wahań wartości inwestycji charakterystycznych dla funduszy akcyjnych i zrównoważonych.
 • Dla inwestora, który rozumie, iż w sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych oraz stosunkowo wysokiej inflacji inne rozwiązania inwestycyjne mogą nie dostarczyć stopy zwrotu rekompensującej spadek wartości pieniądza w czasie.

dlaczego warto wybrać esaliens tfi?

brak opłaty!

zero za otwarcie rejestru

Teraz inwestując z Esaliens z pomocą Opiekuna Klienta korzystasz z wyjątkowych warunków:
 • 0 opłaty za otwarcie rejestru.
 • Prowadzenie rejestrów za darmo.
 • Dodatkowe wpłaty, zmiany strategii lub wypłaty bez opłat manipulacyjnych.

indywidualne podejście

PROFESJONALNE WSPARCIE

 • Dedykowany Opiekun Klienta ze strony Esaliens TFI odpowie na Państwa pytania, wyjaśni szczegóły, rozwieje wątpliwości.
 • Wygodny serwis internetowy i przyjazna aplikacja mobilna Esaliens24 pozwalają na bieżące monitorowanie i zarządzanie swoją inwestycją.

doświadczenie

ZARZĄDZANIE POWIERZONYM KAPITAŁEM OD 22 LAT

 • Etyczny i konserwatywny sposób prowadzenia biznesu.
 • Kontrola ryzyka i wiara w analizę fundamentalną.
 • Zaufanie międzynarodowych korporacji.
 • Jedno z najdłużej funkcjonujących TFI w Polsce.

zaufanie największych

TRWAŁE RELACJE BIZNESOWE

 • BNY Mellon, Citibank Europe Plc, IKEA, MasterCard Europe, State Street Bank, Pratt & Whitney, PGE, PZL Mielec, Roche Polska, Tauron, UPS Polska, Perfetti Van Melle Polska – to tylko niektórzy z naszych renomowanych klientów.
 • Jeden z największych funduszy emerytalnych świata (900 mld EUR) korzysta w Polsce z usługi zarządzania aktywami Esaliens TFI.

OBEJRZYJ VIDEO

INFORMACJE PRAKTYCZNE O LOKOWANIU NADWYŻEK FINANSOWYCH DLA FIRM - WEBINAR 23.06.2021

BEZPIECZEŃSTWO W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM? SPRAWDZAMY FAKTY I MITY - WEBINAR 07.07.2021

LOKOWANIE ŚRODKÓW FIRMY W FUNDUSZU OD STRONY PRAKTYCZNEJ - WEBINARIUM 21.07.2021

LOKOWANIE NADWYŻEK FIRMOWYCH W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM - ASPEKTY KSIĘGOWO-PODATKOWE W PRAKTYCE - WEBINARIUM 04.08.2021

zapraszamy do kontaktu

Daniel Jurzyk

Daniel Jurzyk

Dyrektor Sprzedaży

+48 607 370 276 djurzyk@esaliens.pl

Pola Witecka

Pola Witecka

Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych

+48 727 432 727 22 337 66 00 pwitecka@esaliens.pl Region

dolnośląskie, lubuskie, opolskie

Piotr Wichniarek Esaliens

Piotr Wichniarek

Dyrektor Sprzedaży

+48 605 260 071 pwichniarek@esaliens.pl

Michał Michalak

Michał Michalak

Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych

+48 609 992 132 22 337 66 00 mmichalak@esaliens.pl Region:

lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie

Dariusz Janas Esaliens

Dariusz Janas

Dyrektor Sprzedaży

+48 607 812 602 djanas@esaliens.pl

Anita Wojciechowska Esaliens

Anita Wojciechowska

Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych

+48 605 200 012 22 337 66 00 awojciechowska@esaliens.pl region

kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Sławomir Sikorski Esaliens

Sławomir Sikorski

Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych

+48 781 077 781 22 337 66 00 ssikorski@esaliens.pl region

śląskie, małopolskie, podkarpackie


Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry