Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyPoradnik Inwestora Czym jest fundusz parasolowy?

Czym jest fundusz parasolowy?

Para pod parasolem

Konstrukcja funduszu parasolowego polega na tym, że w ramach jednego funduszu inwestycyjnego wyodrębnianych jest kilka subfunduszy, z których każdy może niezależnie realizować własną politykę inwestycyjną. W związku z tym w ramach funduszu parasolowego można zainwestować np. w subfundusz lokujący środki w akcje, w papiery dłużne, czy w różne rodzaje instrumentów. Tak jest też w przypadku ESALIENS Parasol FIO lub ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO. W ramach funduszu parasolowego może znajdować się nieograniczona liczba subfunduszy.

Nazwa funduszu parasolowego jest dosłownym tłumaczeniem z angielskiego „umbrella fund” i oddaje główną zaletę tej konstrukcji. Dzięki niej zmiana inwestycji między subfunduszami w obrębie jednego funduszu parasolowego nie skutkuje naliczeniem podatku od zysków. Podatek ten zostanie naliczony oraz pobrany dopiero w momencie wycofania środków. Oznacza to, że jeśli inwestor będzie chciał na przykład w ramach ESALIENS Parasol FIO przenieść inwestycję z ESALIENS Konserwatywny na ESALIENS Akcji, to jego środki zostaną przeniesione z jednego subfunduszu na drugi bez podatku od zysków, a ewentualny podatek będzie naliczony dopiero przy  wycofaniu środków z „parasola”. W przypadku jednak zmiany inwestycji pomiędzy dwoma odrębnymi funduszami np. ESALIENS Parasol FIO (Subfundusz Akcji) i ESALIENS Senior FIO, obciążenie ewentualnym podatkiem od zysków będzie miało miejsce.

Dodatkową korzyścią jest fakt, że wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych subfunduszach w ramach parasola kompensują się, co często pozwala zmniejszyć obciążenie podatkiem od zysków.

Fundusz parasolowy może być ponadto bardzo korzystny w przypadku, gdy fundusz pobiera opłatę manipulacyjną za zainwestowanie środków (opłatę początkową). W takim przypadku, gdy przenosimy swoją inwestycję w ramach funduszu parasolowego z subfunduszu obarczonego większą opłatą manipulacyjną (np. subfunduszu akcji) do subfunduszu naliczającego niższą opłatę (np. subfunduszu obligacji), zazwyczaj nie ponosimy dodatkowych opłat manipulacyjnych za przeniesienie środków. Jeśli z kolei opłata manipulacyjna pobierana w subfunduszu docelowym jest wyższa niż w subfunduszu pierwotnym, ponosimy najczęściej jedynie koszt różnicy między tymi opłatami.

Inwestowanie w funduszu parasolowym jest zatem bardziej elastyczną i efektywną formą inwestowania niż w przypadku tradycyjnych funduszy. Wybierając fundusz dla siebie, warto rozważyć możliwość inwestowania właśnie w funduszu parasolowym. ESALIENS TFI SA zarządza  dwoma funduszami parasolowymi: ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO.

do góry