Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ppk-pytania-i-odpowiedzi POZOSTAŁE

POZOSTAŁE

W ustawie o PPK używa się określenia podmiotu zatrudniającego, a nie pracodawcy. Dlaczego?

Ponieważ obowiązek oferowania PPK został nałożony nie tylko na podmioty, które zatrudniają osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Ten obowiązek dotyczy również podmiotów zatrudniających osoby wykonujące pracę nakładczą, a także osoby zatrudnione na podstawie innych przepisów niż Kodeks pracy: Prawa spółdzielczego i Kodeksu cywilnego.

Czy pracownicy mają wpływ na sposób pomnażania ich środków?

Tak. W PPK jest stosowana zasada domyślnego wyboru sposobu inwestowania środków najlepiej dostosowanego do wieku pracownika: pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego, a także okresu, jaki pozostał pracownikowi do osiągnięcia 60 lat. To dostosowanie jest realizowane poprzez otwarcie rachunku uczestnika PPK w odpowiednim funduszu zdefiniowanej daty. Pracownik na własny wniosek będzie mógł wybrać fundusz zdefiniowanej daty o niższym lub wyższym ryzyku inwestycyjnym. W takim przypadku będzie musiał oświadczyć, że podejmuje w pełni świadomą decyzję.

Czy pracodawca pośredniczy w przekazywaniu dyspozycji i oświadczeń woli pracowników związanych z PPK?

Nie zawsze. Większość oświadczeń woli jest składana przez pracownika w formie elektronicznej bezpośrednio do instytucji finansowej, jednak niektóre dyspozycje muszą być składane w formie pisemnej. Część z nich jest przekazywana do pracodawcy (np. deklaracja rezygnacji z PPK, wniosek o ponowne dokonywanie wpłat), a inne bezpośrednio do instytucji finansowej (np. wskazanie osób uprawnionych do środków gromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika).

Jakie dodatkowe koszty – oprócz finansowania wpłaty podstawowej i ewentualnie
wpłaty dodatkowej – będzie ponosił pracodawca w związku z oferowaniem PPK?

Pracodawca będzie musiał ponieść dodatkowo koszty dostosowania systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK, a także koszty związane z obsługą administracyjną Planu.

Czy pracodawca będzie ponosił koszty opłat za zarządzenie środkami pracowników
na rzecz instytucji finansowej?

Nie. Opłata za zarządzanie środkami, a także inne opłaty konieczne do prawidłowego funkcjonowania funduszy zdefiniowanej daty, są pobierane bezpośredniego z aktywów funduszu. W związku z tym wszystkie koszty są ponoszone przez uczestników PPK.

do góry