Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ppk-pytania-i-odpowiedzi TRYB PRZYSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW DO PLANU

TRYB PRZYSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW DO PLANU

Czy pracodawca ma obowiązek oferowania PPK osobom zatrudnionym na umowę zlecenia lub na umowę o dzieło?

To zależy od tego, czy od tych umów są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca oferuje PPK tylko osobom zatrudnionym na umowy, od których odprowadzane są składki na ZUS.

W jaki sposób pracownicy przystępują do PPK?

Większość pracowników - w przedziale wiekowym 18-54 lata – jest zapisywana do PPK przez pracodawcę, który w ich imieniu i na ich rzecz zawiera umowę z wybraną instytucją finansową (umowę o prowadzenie PPK). Pracownicy w przedziale wiekowym 55-70 lat przystępują do Planu na własny wniosek.

Skąd pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, dowiedzą się, że mogą się zapisać do PPK?

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o przysługującym im prawie do uczestniczenia w PPK, a także o tym, w jaki sposób mogą oni przystąpić do Planu.

W jakim terminie są zapisywani do PPK nowo zatrudnieni pracownicy?

Pracodawca ma obowiązek zapisania pracownika w przedziale wiekowym 18-54 lata po upływie 14 dni zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik spełnił warunek trzymiesięcznego okresu zatrudnienia.

Czy umowa o prowadzenie PPK jest przygotowywana imiennie dla każdego pracownika?

Nie. W celu uproszczenia procedury przystępowania pracowników do PPK przewidziano, że lista pracowników, którzy zostali zapisani do PPK, jest załącznikiem do jednej umowy o prowadzenie PPK.

W jaki sposób pracownik uzyska informację o tym, że został zapisany do PPK? Czy na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania pracownika?

Nie. Obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika spoczywa na wybranej instytucji finansowej. Informacja o zawarciu umowy o przystąpieniu do PPK jest przekazywana pracownikowi w postaci elektronicznej.

do góry