Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ppk-pytania-i-odpowiedzi REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PPK

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PPK

Kiedy pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

W dowolnym momencie. W tym celu składa pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z PPK. Pracodawca ma 7 dni, aby poinformować o tym fakcie wybraną instytucję finansową. W deklaracji pracownik oświadcza, że jest świadomy wszystkich konsekwencji wynikających z podjętej decyzji.

Od kiedy pracodawca przestaje odprowadzać wpłaty za pracownika, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK?

Od miesiąca, w którym pracodawca otrzymał od pracownika pisemną deklarację o rezygnacji z PPK. Tak szybkie wstrzymanie wpłat wynika z faktu, że uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracowników. Celowe jest też to, aby pracodawca nie odprowadził nawet jednej wpłaty za pracownika, który został automatycznie zapisany do PPK i podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Planie. W sytuacji, gdyby z jakichś przyczyn wpłaty zostały przekazane do wybranej instytucji finansowej – pracownik stał się uczestnikiem PPK wbrew swojej woli–zostaną one zwrócone, odpowiednio pracodawcy i pracownikowi.

Czy pracownik, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK, może ponownie przystąpić do Planu?

Tak. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek o dokonywanie wpłat na jego rachunek w PPK. Jeżeli pracownik nie złoży takiego wniosku z własnej inicjatywy, to co 4 lata zostanie ponownie zapisany do PPK (jeżeli nie ukończy 55 lat), przy zachowaniu prawa do złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK.

Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd. Terminy autozapisu są stałe dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od daty wdrożenia PPK.

do góry